Welkom bij CompradoR!

CompradoR verlaagt de kosten, daar waar ze voornamelijk ontstaan: in de organisaties van uw leveranciers en in uw eigen organisatie, voor zover die taken hebben in de relatie met deze leveranciers.

*
*

Onze strategie

CompradoR focust vooral op de extern gerelateerde en externe processen van uw bedrijf.

Vaak wordt veel tijd besteed aan overbodige communicatie, die sterk gereduceerd kan worden, door de toeleverketens te organiseren, in plaats van continu te trachten de exacte stand van zaken en de nabije dan wel verdere toekomst te beschrijven.

De oplossing voor dergelijke problemen wordt vaak gezocht in steeds complexere ERP-systemen, extra indirecte medewerkers en het ontwikkelen van allerlei controlemechanismen. Veel IT-specialisten pretenderen de oplossing voor uw probleem te hebben, maar vaak zijn de middelen erger dan de kwaal. CompradoR is geen tegenstander van hulpmiddelen uit de IT, maar stelt dat de basisprocessen eerst helder moeten zijn.

CompradoR zorgt dus vooral voor heldere procesbeschrijvingen, voordat er iets gewijzigd wordt.

CompradoR is sterk in het terugbrengen van activiteiten naar de basis: wat willen we eigenlijk echt, wat hebben we nodig en hoe bereiken we deze doelen het effectiefst.
Vaak worden oplossingen bedacht, die het probleem niet echt oplossen, maar hooguit omzeilen. Met een escalatie aan werkzaamheden tot gevolg. En dus veel onnodige kosten.
Grofweg elimineert CompradoR twee groepen “verliezen”: enerzijds de verliezen, die ontstaan in de primaire processen, zoals beschreven in de lean-manufacturing theorie. Anderzijds de verliezen, die ontstaan op een wat abstracter niveau, en daardoor wat minder zichtbaar zijn.
Deze verliezen kennen meestal een organisatorische oorzaak en zijn voornamelijk in het contact met de buitenwereld terug te vinden. Passen we per deelorganisatie de lean-manufacturing tools toe, dan worden deze fouten niet teruggevonden; door opnieuw alles op een abstract niveau naar het gehele voortbrengingsproces en vaak ook naar core business terug te brengen, komt dit verbeterpotentieel naar voren.

CompradoR elimineert de verliezen in zowel communicatie als operatie.

CompradoR is geen consultancy-club; integendeel! We zeggen niet hoe het moet, maar doen het zelf voor, stappen meestal mee in de dagelijkse processen, om een duidelijk beeld te krijgen van de daadwerkelijke processen. En niet van de processen, zoals de directie ze beschrijft…. Vaak blijkt dit namelijk niet de werkelijkheid.
Ook bewijzen we het effect van onze wijzigingsvoorstellen en uw organisatie leert van het “afkijken” van onze medewerkers. Per fase zetten we ook vaak andere “karakters” in, om de veranderingsprocessen per fase zo snel mogelijk in de praktijk in te laten gaan.

CompradoR praat niet alleen, maar DOET ook!

Voor meer informatie, neem contact met ons op